LAC. Laboratori Arts Contemplatives

 • El món està
  en flames
 • Creativitat
  sense fi
 • Encarnar el
  pensament
 • Laboratori d’Arts
  Contemplatives
 • Un refugi per
  a la creació
  i el pensament

Amiga de LAC

Vols donar suport al LAC i gaudir d’una sèrie d’avantatges a canvi?
Informa’t sobre les diferents modalitats d’amigues del LAC.

Un refugi per a la creació i el pensament.