LAC. Laboratori Arts Contemplatives

Termes i condicions

Generalitats

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la Contractació (d’ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privadesa i la Política de Cookies, l’accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini. //www.artscontemplatives.com i els seus subdominis (d’ara endavant, “el Lloc Web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través d’aquest. El simple accés al Lloc Web atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari del Lloc Web (d’ara endavant, “l’Usuari”) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d’acord amb aquestes Condicions Generals, l’Usuari ha d’abandonar immediatament el Lloc Web sense fer-lo servir.

Per mitjà de l’acceptació de les presents Condicions Generals, l’Usuari manifesta:

L’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc Web, ja que aquest i aquestes Condicions Generals poden patir modificacions.

El titular del Lloc Web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de tots els elements que integren el disseny i configuració del Lloc Web.

La modificació d’aquestes Condicions Generals no afecta els béns o les promocions que hagin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

En cas que la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida d’aquestes condicions en cada moment aquella que consti a la base de dades del tercer de confiança.

  1. Informació general del Lloc Web

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació, s’ofereix la informació general del Lloc Web:

Titular: Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives

Domicili social: Camí del Castell, s/n 08511- Tavertet

C.I.F.: G10825867

E-mail: info@artscontemplatives.com

Telèfon: +34 931980109

  1. Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, s’informarà prèviament tots els usuaris que facilitin o facilitin les seves dades personals, d’acord amb el que preveu aquest reglament.

A través dels formularis disponibles a la web es recopilarà la informació personal, mitjançant la marcació de la casella o checkbox corresponent, l’usuari acceptarà expressament i de forma lliure, que les vostres dades personals siguin tractades amb la finalitat per a la qual se us demanin. Per a més informació l’usuari pot consultar la nostra política de privacitat.

3. Accés al Lloc Web


El simple accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrades pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.


3.1. Necessitat de Registre
La utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de lusuari.


La utilització dels serveis prestats per Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives i la compra a la Web requereix el registre com a usuari a la Web. Amb la finalitat de completar el registre caldrà aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privadesa al següent enllaç: https://artscontemplatives.com/politica-de-privacitat/


Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
Les dades introduïdes per l’Usuari han de ser exactes, actuals i veraces. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua del mateix. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota la contrasenya d’un Usuari registrat es reputaran realitzats per aquest Usuari registrat, que en tot cas respondrà d’aquest accés i ús.


3.2. Normes d’utilització del Lloc Web


L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut i serveis d’acord amb el que estableixen la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc Web ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.


L’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, lordre públic i les presents Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:


I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.


II.- No introduir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys als sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers Usuaris de la xarxa Internet.


III.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i als tractats internacionals.


IV.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.


V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per fer-ho.


VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error els receptors de la informació.


VII.- No suplantar altres Usuaris utilitzant les seves claus de registre als diferents serveis i/o continguts del Lloc Web.


VIII.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Lloc Web oa tercers.


IX.- No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus dinformació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives davant de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.


De vegades, Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives facilitarà a l’Usuari a través de les seves comunicacions, com ara els butlletins periòdics, un enllaç que us permetrà accedir al vostre compte personal. Aquest accés es durà a terme mitjançant una adreça única i privada, de manera que l’Usuari no necessitarà introduir les vostres claus d’accés al Lloc web. En conseqüència, l’Usuari haurà de tractar les comunicacions de la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives de forma confidencial i abstenir-se de enviar-les a tercers, per tal d’evitar accessos no autoritzats a la informació privada del vostre compte.


3.3. Exclusió de Responsabilitat


L’accés de l’Usuari al Lloc Web no implica per a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció de programes informàtics perjudicials.


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives no es responsabilitza dels danys produïts al programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts al Lloc Web.


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc Web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

3.4. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc Web


El servei d’accés al Lloc Web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc
Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, ho podrà comunicar a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.


En cap cas, lexistència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització dacords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de Fundació Laboratori dArts Contemplatives amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis de els Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives.

3.5. Propietat intel·lectual i industrial


Tots els continguts del Lloc Web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives o de tercers, sense que es puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.


Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives o tercers, sense que es pugui entendre que l’accés al Lloc Web atribueix algun dret sobre aquests.


En tot cas, l’Usuari coneix i accepta que les qualificacions i els comentaris que faci sobre els productes disponibles a través del Lloc Web podran ser accessibles per a la resta dels Usuaris del Lloc Web, incloent-hi la identitat del seu autor.


Sobre tots els comentaris allotjats lliurement per l’Usuari al Lloc Web, incloguin o no una opinió o descripció dels productes oferts (d’ara endavant, “els Continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives una llicència d’ús no exclusiva, de territorialitat mundial i amb la durada màxima prevista legalment. Sobre la base de la llicència esmentada, Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels Continguts, únicament amb la finalitat de poder prestar els serveis oferts per Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives i publicitar els seus productes i serveis.

4. Condicions de Contractació cursos formació.

OBJECTE
Aquestes condicions generals tenen per objecte establir el marc en què la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives prestarà al CLIENT, i aquest utilitzarà, l’activitat formativa corresponent.

SERVEIS


2.1. Serveis inclosos


El servei d’accés a les activitats formatives, prestat a través del web www.artscontemplatives.com, ofereix durant la vigència del contracte, el material didàctic que estarà accessible permanentment a la xarxa durant el període de durada de l’activitat, la possibilitat de realitzar consultes a l’equip docent, fer exercicis tipus test, simulacres d’examen, casos pràctics i, si escau, reproduir vídeos. Normalment només cal fer els tests de cada tema per tenir dret al corresponent diploma o certificat de l’activitat formativa. Així mateix, si cal superar un test final seria indicat a la fitxa de l’activitat formativa corresponent.

2.2. Denegació de la utilització del Servei
Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives es reserva el dret a denegar la utilització del Servei, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris/clients que incompleixin aquestes Condicions Generals o la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.


2.3. Modificacions i cancel·lació dels serveis
Les característiques dels serveis es poden veure modificades amb la finalitat d’adaptar-los a l’evolució tècnica, així com qualsevol millora tècnica que permeti incorporar un nombre més gran de prestacions per tal de millorar el servei.

3. OBLIGACIONS DEL CLIENT


3.1. Remuneració


3.1.1. Com a contraprestació pel Servei, el Client estarà obligat a satisfer el preu en la quantia i la forma de pagament que s’indiqui a les taules de tarifes publicades per Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives en el formulari de pagament de cada Curs.
3.1.2. En cas d’impagament pel Client d’alguna de les quantitats degudes a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives com a contraprestació pel Servei. Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives es reserva el dret de suspendre’l temporalment. Transcorreguts TRENTA (30) dies des de la suspensió del Servei per aquesta causa sense que el Client hagi satisfet les quantitats degudes, la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives podrà suspendre el servei definitivament, donant per finalitzat el contracte amb el Client per causa imputable a aquest. reservant-se l’exercici de totes les accions legals pertinents per a la recuperació de les quantitats degudes.


3.2. Pagament


3.2.1. En primer lloc, l’usuari que visita la Web www.artscontemplatives.com ha de crear un compte (per tenir-hi el dret d’accés) i on aportarà el seu nom, cognoms, adreça postal (per a l’enviament del diploma), etc. Un cop hagueu creat aquest compte amb èxit, rebreu un correu de confirmació per part de Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives.


3.2.1. Per efectuar el pagament del Curs, l’usuari serà redirigit a través d’una connexió segura, proporcionada per una entitat financera nacional on haurà d’introduir les seves dades de targeta de crèdit (passant, en aquell moment, a tenir la condició de Client).


3.2.2. Posteriorment, el Client rebrà simultàniament una resposta per part del banc, indicant-li si la teva petició d’autenticació és acceptada o denegada. El càrrec al compte del Client es produirà si la petició és acceptada.


3.2.3. El Client rebrà llavors un email per part de la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives, que us informarà que ha estat registrat amb èxit en l’activitat formativa sol·licitada.


3.2.4. En cas que hi hagi errors o possibles duplicitats de pagament, l’empresa, un cop detectat l’error, es compromet a la devolució íntegra de l’import carregat erròniament o enviat erròniament pel client.

3.3. Cancel·lació per part de l’usuari

Si el client cancel·la amb 7 dies o més d’antelació, pot utilitzar el 50% de la reserva en una altra activitat de Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives.
Si el client cancel·la amb menys de 7 dies d’antelació, pot utilitzar el 25% de la reserva en una altra activitat de Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives.
Si el client cancel·la una vegada ha començat l’activitat, es perdrà el total de la reserva.
Si Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives considera que la causa de la cancel·lació és excepcional (mort d’un familiar, malaltia…), pot tornar la reserva restant les despeses de gestió.

4. OBLIGACIONS D’EMPRESA


Prestació del servei
Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives es compromet a la prestació del Servei objecte del present contracte en les condicions que s’estableixen a continuació:

4.1.1 Obligacions relatives a la seguretat i a la conservació dels missatges en relació amb les transaccions realitzades

Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives es compromet que totes les transferències de dades que s’efectuïn a través dels seus URL de pàgines de compra d’activitats formatives es realitzaran sota Servidor Segur; de manera que la informació es transmet de forma encriptada i és inaccessible per a qualsevol altra persona. Ambdues parts es comprometen expressament a la conservació de totes les informacions creuades entre elles, ja sigui a través de la URL de la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives, www.artscontemplatives.com, oa través d’e-mail, com a prova de les transaccions realitzades.


5.1.2 Garanties del servei


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives es compromet a mantenir en funcionament ininterrompudament el servei, llevat de casos de força major o raons alienes a la voluntat i/o al control de la mateixa. Específicament es consideraran a efectes del present contracte, de forma enumerativa i no exhaustiva, les següents: fallades, defectes o deficiències al servidor oa la xarxa de transmissió de dades.

6. LLICÈNCIA


Els continguts publicats a la web www.artscontemplatives.com estan subjectes i protegits pels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial, incloent-hi drets d’autor, dissenys, marques comercials, noms de domini, patents, know-how, programari o bases de dades . L’empresa és la propietària de tots aquests continguts i els drets associats a l’esmentat lloc web, i els col·laboradors docents tenen la propietat sobre el material de les activitats formatives que imparteixin.


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives autoritza el Client a la utilització normal, no exclusiva i de bona fe dels cursos, sense que en cap cas pugui extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial del contingut d’aquests, avaluada quantitativament o qualitativament, ni extreure o reutilitzar sistemàticament parts no substancials del contingut, sempre que, per la seva naturalesa, s’hagin de considerar contraris a una utilització normal o causin un perjudici injustificat a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives.


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives igualment autoritza l’ús no exclusiu dels textos que s’inclouen als cursos, sempre que s’utilitzin amb fins professionals per professionals sanitaris o no sanitaris degudament autoritzats i sota la seva responsabilitat. Aquesta autorització en cap cas no permetrà alterar els textos ni infringir els drets d’autoria dels autors legítims.


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús de cap mena sobre els seus drets de propietat intel·lectual, de propietat industrial, sobre els secrets empresarials o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb els serveis.

7. NOTIFICACIONS

Totes les notificacions, modificacions i comunicacions per part de la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives al Client es consideraran eficaces amb caràcter general quan es realitzin a través de qualsevol d’aquests procediments:

Enviament per correu postal al domicili indicat pel client.

Enviament per correu electrònic a qualsevol de les bústies que el Client designi en el moment de donar-se d’alta o posteriorment.

A aquests efectes, el Client manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a comunicar a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives tots els canvis relatius al seu domicili, dades de cobrament i tota mena d’informació necessària per a la gestió i manteniment de la relació contractual entre la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives i el Client. El Client respondrà de la veracitat de les vostres dades. Les comunicacions del Client a la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives s’han d’adreçar al Servei d’Atenció al Client a l’adreça següent: info@artscontemplatives.com.

9. DURADA


El Contracte entrarà en vigor a partir de la data del seu perfeccionament, és a dir, des del moment en què s’hagi fet efectiu el pagament i tindrà la durada que es determini en cada cas.

Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives podrà comunicar al Client la decisió de donar per acabat el Contracte a través de qualsevol dels mitjans previstos anteriorment. En aquest cas, la Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives abonarà al client la part proporcional del preu abonat corresponent al període de contracte no complert.


9.1 Resolució


Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives i el Client tenen reconeguda la facultat de resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les obligacions de l’altra part, sempre que aquest incompliment no fos esmenat en un termini màxim de QUINZE (15) dies després de la petició escrita de l’altra part sol·licitant l’esmena de l’incompliment; tret que aquest incompliment es considerés insubsanable o fes impossible el compliment del present contracte per a la part denunciant, cas en què la resolució podrà ser immediata. I això, en tot cas, deixant fora de perill la facultat de retirada i suspensió immediata del Servei i la reclamació de la indemnització per danys i perjudicis que correspongui, si escau, a la part complidora. Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives en cap cas no respondrà pels danys i perjudicis que excedeixin del que efectivament paga el Client pel Servei concret.

10. ADRECES DE CONTACTE
Titular: Fundació Laboratori d’Arts Contemplatives
Domicili social: Cami Castell, s/n 08511- Tavertet
C.I.F.: G10825867
E-mail: info@artscontemplatives.com
Telèfon: 93 1980109

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules


Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició o la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta , considerant aquesta disposició totalment o parcialment per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.


Aquestes condicions generals estan subjectes al que disposa el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; la Llei 7/1998, del 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació; Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre; Reglament (EU) 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades; Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Informació al comprador sobre la plataforma de resolució de conflictes E.comerç.

S’informa el comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.
Conformi a l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:


“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Els consumidors podran sotmetre les reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia.”


A més, us recordem que podeu accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç.

Última actualització 12 2023