LAC. Laboratori Arts Contemplatives

Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES, domiciliada a Tavertet, Camí del Castell, s/n, 08511, amb CIF G10825867. Altres dades de contacte: +34 93 198 01 09 / info@artscontemplatives.com 

Finalitat: Prestació dels serveis online, gestió d’usuaris web i comunicacions comercials i informatives relacionades amb els nostres serveis i activitats.

Legitimació: Consentiment de la persona interessada.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal.

Drets: Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades.

Privacitat i Tractament de Dades

A la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES treballem per a oferir-te a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari recaptar informació per a aconseguir-ho. Som conscients de la importància de la protecció de dades, així com de la privacitat de l’usuari i, per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l’ús i recollida d’aquestes, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d’actuació de l’entitat.

El nostre compromís comença per explicar-te el següent:

​​Compliment de la normativa d’aplicació

La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES compleix amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), vetllant per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

Així mateix, l’informem que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’usuari pel tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

En compliment del que s’estableix en el RGPD, l’informem que les dades subministrades podran ser emmagatzemats en els fitxers de la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES i tractats per a la finalitat d’atendre la seva sol·licitud i el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui.

Dades personals a proporcionar i temps de conservació

Les dades personals que l’usuari pot arribar a proporcionar són: nom, direcció i data de naixement; número de telèfon i adreça de correu electrònic; ubicació; informació relativa a pagaments i devolucions; adreça IP, data i hora en la qual ha accedit als nostres serveis; navegador d’internet que usa i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu; i qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.

En alguns casos, és obligatòria l’emplenament del formulari de registre per a accedir i gaudir de determinats serveis oferts en la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les quals se sol·licitin dades caràcter personal.

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per als fins del tractament i fins que existeixi un interès mutu a mantenir la finalitat d’aquest, sempre que l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat en la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran els següents: obligació legal; durada de la relació contractual, si és el cas, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Finalitat de les dades recaptades

A la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:

S’informa a l’usuari que les dades personals que s’obtinguin a conseqüència del teu registre com a usuari formaran part del Registre d’Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s’actualitzarà periòdicament d’acord amb el que s’estableix en el RGPD.

Titular del fitxer

Se l’informa l’usuari que, en el cas de recollida de dades a través dels formularis i sol·licituds pertinents, seran incorporats a un fitxer automatitzat, sent responsable del mateix la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES domiciliada a Tavertet, Camí del Castell, s/n, 08511. 

Legitimació del tractament de dades

El tractament de les teves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:

Destinataris de les dades

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. En l’emissió de factures a clients les dades es poden comunicar a entitats bancàries. En casos justificats comunicarem les dades als cossos i forces de seguretat o els òrgans judicials competents. D’altra banda, en cas que s’hagi donat el consentiment, les dades podran ser comunicats a altres empreses per a les finalitats indicades anteriorment. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).

D’altra banda, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització. En algunes ocasions aquestes empreses externes han d’accedir a dades personals de la nostra responsabilitat. No es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES procura garantir la seguretat de les dades personals quan s’envien fora de la Fundació i s’assegura que els tercers proveïdors de servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per a protegir les dades personals. Dites terceres tenen l’obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

Exercicis de drets de protecció de dades

Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit al domicili social de la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES, Camí del Castell, s/n, 08511 Tavertet, o a l’adreça de correu electrònic indicada en l’encapçalament d’aquesta pàgina, incloent en tots dos casos còpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per a sol·licitar l’exercici dels seus drets: 

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licites que s’eliminin dades necessàries per al compliment d’obligacions legals.

Així mateix, si tens alguna queixa sobre el tractament de les dades pots presentar una reclamació a l’autoritat de protecció de dades.

Veracitat, exactitud i actualització de les dades facilitades

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s’hagués celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falsos, incomplets, inexactes o no estiguin actualitzats.

La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. S’exonera a la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pogués sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per la Fundació sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l’usuari certifica que és major de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment quant al tractament de les seves dades de caràcter personal.

Tractament de dades personals de menors d’edat

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d’edat. No obstant això, en el cas que algun d’ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l’article 8 del RGPD i l’article 7 de la LOPDGDD, la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels seus tutors legals per a tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s’exigirà el DNI o una altra forma d’identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l’usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

Mesures de seguretat

La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar. Així mateix, aquesta Fundació manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat de les dades.

La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a la Fundació; de retards o bloquejos en l’ús del present sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Procesaments de dades, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Fundació. Això, no obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

En el lloc web www.artscontemplatives.com pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. En clicar en un d’aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d’aquest lloc web, quedant la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES desvinculada de qualsevol tipus de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

Ús de cookies

El lloc web de la FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES utiliza cookies, a l’efecte de optimizar i personalitzar la seva navegació per aquest. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen en el propi terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per a facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimizar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartits amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l’usuari.

No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d’aquests arxius. Per a obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies.

Modificacions de la política de privacitat

La FUNDACIÓ LABORATORI D’ARTS CONTEMPLATIVES es reserva el dret de modificar la seva política de privacitat d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.